AND tv

  •  
  •  

Hello, please Login  or Register


LATEST NEWS

Vũ NuVoltage – Demo Fender...

Demo and Rig RundownGear list:Fender TelecasterDR Strings Tite Fit 10 46DiMarzio Area T DP417DiMarzio Area T...

More...

Demo Carl Martin Plexitone,...

 Gear List:Bill Lawrence WildePickups L-90Jackson Dinky RevDR Strings 10 46Evidence Audio Lyric...

More...

ANDStore Demo Strictly 7...

Gear list: Strictly 7 Guitar (Baritone tuning) DR Strings 13-56 Bill Lawrence WildePickups L-500XL Krank...

More...

PRODUCTS

DR Handmade Strings: Pre-Alloy

Đồng nguyên chất quấn quanh lõi lục giác. Độ căng bình thường, gia điệu ngọt ngào và trong sáng.Ý định của DR...

DR Handmade Strings: Neon...

Thép mạ nicel quấn quanh lõi dây lục giácDây Neon là sản phẩm thứ 2 trong series SuperStrings của DR Strings...

EMG 81X - X Series

81X cung cấp thêm nhiều headroom (giảm méo tiếng ở âm lượng cao hơn) nhằm đem lại một chất tiếng thật và cởi...


Evidence Audio: The Lyric HG

The Lyric HG Instrument 20' (6m)   The Lyric HG Instrument...

MXR Zakk Wylde Berserker...

MXR Zakk Wylde Berserker Overdrive ZW44 Dù là chơi với Ozzy Osbourne hay khi đã thành lập band Black...

MXR 6-Band Graphic EQ M109

MXR 6-Band Graphic EQ M109 Completely reshape your sound or boost a wicked alternate lead tone that will...

Artists